CHIRURGIA


usuwanie zęba mlecznego - 100 zł,

usuwanie zęba stałego - 200 zł,

nacięcie ropnia podśluzówkowego - 150 zł,

aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej - 50 zł,

augmentacja, w zależności od rozległości - 1500 – 2000 zł,

przeszczep kostny - 2000 zł,

przeszczep tkanki łącznej z podniebienia - 1000zł,

sinus lift otwarty w zależności od rozległości 2500 – 3500 zł,

sinus lift zamknięty - 1000 zł.