PROTETYKA


 korona porcelanowa - 800 zł.

korona pełnoceramiczna - 1500 zł.

proteza akrylanowa częściowa - 500 – 600 zł.

proteza akrylanowa całkowita - 800 zł.

proteza szkieletowa - 1500 zł.

korona porcelanowa na metalu i na łączniku metalowym - 1500 zł.

korona porcelanowa na cyrkonie i na łączniku cyrkonowym - 3000 zł.

proteza z dwoma lokatorami - 3000zł.

proteza elastyczna typu akron - 1500 zł.

proteza typu akrylo-polimer - 1500 zł.

szyna relaksacyjna miękko-twarda - 350 zł.

ponowne osadzenie korony wkładu licówki ćwieka - 100 zł,

most adhezyjny - 1000 zł. (za punkt).